Psychologické poradenství, psychologická práce s dětmi a dospívajícími

Zvládnout některá životní období není jednoduché. Různé situace mohou být pro každého jinak náročné a někdy je obtížné se v nich zorientovat a najít cestu k tomu, jak je uchopit, kudy se vydat, najít správný směr. Právě v takových situacích a obdobích Vám mohu nabídnout podporu formou psychologického poradenství

Poradenství –  jednorázová konzultace nebo krátkodobá forma podpory - i jednorázová konzultace může přinést úlevu. Při prvním setkání se domluvíme, co konkrétně potřebujete řešit a jaká podpora bude právě pro vás vhodná. Počet setkání i forma podpory vychází vždy z Vašich potřeb a možností.

Ve své praxi se věnuji především dětem,  používám prvky herní terapie, arteterapie, muzikoterapie. U starších dětí s psychosomatickými obtížemi používám autogenní trénink. Prioritou je vytvoření podpůrného, bezpečného prostředí směřujícího k sebepřijetí.  Na počátku je vždy konzultace pouze s rodiči (rodičem) – ta je podmínkou k přijetí dítěte do péče.

Dětská psychologická diagnostika – konkrétní diagnostika (například při vývojových obtížích nebo u dětí se speciálně vzdělávacími potřebami) může být velmi cenná, není však nikdy klíčem k vyřešení obtíží dítěte.  Vždy se nad konkrétním problémem s rodičem domlouvám na tom, zda, proč a jaká diagnostika nám může pomoci. Společně se pak dohodneme, jestli a v jakém rozsahu ji použijeme. Konkrétně to může být diagnostika vývoje dítěte, diagnostika struktury inteligence (i u dětí s těžkými poruchami řeči), dětská úzkostnost a depresivita, pozornost, rodinné vztahy.

Videotrénink interakcí – po dohodě s klientem je možné využít videotrénink. Je to intervenční a terapeutická metoda, která je využívána zejména při obtížích v komunikaci nebo kontaktu (zejména při poruchách interakce rodič - dítě, učitel - žák, pomáhající - klient) nebo jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem posílit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu nebo v daném sociálním/pomáhajícím systému (https://www.spin-vti.cz/o-metode-vti). Jsem akreditovaným videotrénérem organizace SPIN, nabízím v indikovaných případech se na konkrétní předem dohodnutou zakázku podívat prostřednictvím videa – tato metoda bývá velmi užitečná pro rodiče, asistenty pedagoga i učitele.

 

 

 

Kontakt

Vendula Vinklerová Veverkova 16, Praha 7 776 748 738 vendula.vinklerova@centrum.cz